Urząd Zamówien Publicznych

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

na przedsięwzięcie edukacyjno-informacyjne organizowane przez Urząd Zamówień Publicznych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż administratorem danych osobowych pozyskiwanych niniejszym formularzem jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych z siedzibą Warszawie przy ul. Postępu 17A.
Dane te są niezbędne do rejestracji w przedsięwzięciu edukacyjno – informacyjnym, określonym w poniższym formularzu rejestracyjnym. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych osobowych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania

Limit uczestników został wyczerpany na projekt: Aspekty społeczne w opisie przedmiotu zamówienia oraz w kryteriach oceny ofert

Uprzejmie przepraszamy

Zespół UZP